whatsapp

LAPAROSCOPIC GALLBLADDER

Laparoscopische Galblaas operatie

De lever vormt gal en voert gal af naar de galblaas dat aan de onderkant van de lever ligt. Het is een klein peelvormig orgaan met een gemiddelde lengte van 10 cm en breedte van 3 cm. De galblaas is door gangetjes verbonden met de lever en met het bovenste gedeelte van de dunne darm. De lever vormt dag en nacht gal (een vloeistof die zeer belangrijk is voor de vertering van vetten) en voert de gal af naar de galblaas waar het wordt ingedikt en opgeslagen. Zodra er voedsel in de darm komt, speciaal vet voedsel, perst de galblaas de gal via de afvoerbuis naar de dunne darm.

Vaak bevat de galblaas stenen, poliep of raakt geïnfecteerd, hetgeen het functioneren belemmert.Ook kunnen ziektes voorkomen zoals galblaaskanker.

Wat is een Poliep ? Hoe vaak komen poliepen voor?

Een poliep wordt gedefinieerd als een abnormale groei van weefsel dat is afgeleid van de mucosa.Een galblaas poliep is een groei van cellen die zich vormt in de wand van galblaas van een persoon.Uit onderzoek blijkt dat (via scan van lever en galblaas USG) galblaaspoliepen voorkomen bij %1.5 tot 4.5% van de algemene populatie. De meeste mensen krijgen de diagnose wanneer ze 40 jaar zijn. Vrouwen krijgen vaker dan mannen een galblaaspoliep. Bij kinderen komt het zeer zeldzaam voor. İndien het wordt vastgesteld bij kinderen dient een aanvullende onderzoek uitgevoerd te worden.

Wat zijn de Symptomen ?

Misselijkheid, braken, buikpijn (buikpijn afkomstig uit de galblaas, veroorzaakt door krachtig samenknijpen van galblaas en galgang),sommige mensen kunnen geelzucht ontwikkelen. Meestal veroorzaken galblaaspoliepen geen symptomen of klachten en worden deze bij toeval geconstateerd tijdens een USG scan uitgevoerd voor een andere klacht.

Waarom en in Welke mate zijn Galblaaspoliepen Belangrijk ?

Adenomateuze Poliepen worden zeer zeldzaam gezien in de galblaas. Vaak gaat het om goedaardige cholestrolpoliepen (%60), daarnaast zijn er adeomen (%25) en İnflammatoir poliepen (%10).De meerderheid van de galblaaspoliepen zijn onschadelijk en zijn samengesteld uit cholesterol en niet uit kankercellen. Grofweg 4 tot 5% van de poliepen is kwaadaardig (maligne).Maar omdat het kwaadaardige poliepen zijn is het eigenlijk de belangrijkste groep. De kans op maligniteit wordt het sterkst geassocieerd met de afmeting van de poliep. %25 van de adenomen worden kanker. Grotendeels blijkt dat bij een afmeting ≥12 mm de poliep maligne is. Met andere woorden bestaat het risico dat %1 van alle galblaas poliepen kwaadaardig zijn. Galblaaspoliepen zijn meestal te zien op een echo en middels dit kijkonderzoek kan de grootte (en hoe gevaarlijk ze kunnen zijn) bepaald worden. Ultrasonografie kan gebruikt worden om het risico van kwaadaardigheid vast te stellen bij grotere galblaaspoliepen. De kans op maligniteit wordt het sterkst geassocieerd met de afmeting van de poliep. Het blijkt dat bij een afmeting ≥10 mm de kans dat de poliep maligne is %37 is bij een afmeting >10 mm is de kans dat de poliep maligne is zeek klein.

Moet iedereen die een Galblaas Poliep heeft geopereerd worden?

De belangrijkste punt waarover een besluit genomen dient te worden na het constateren van poliep is welke groep patienten geopereerd moeten worden en welke groep patienten alleen onder toezicht gehouden moeten worden. Want het is onnodig om alle poliepen te opereren omdat enkel %1 van alle poliepen kwaadaardig zijn en hierdoor %99 onnodig geopereerd zal worden. Het is belangrijk om te weten wat de risico factoren hieromtrent zijn en op basis hiervan dient een besluit voor operatie genomen te worden. Er kan gesproken worden over risico op kanker wanneer de poliep groter is dan 1 cm, breedgedragen is, snel groeit en wanneer de patient ouder is dan 50 jaar.Naast deze factoren is het ook belangrijk dat wanneer een poliep symptomatisch is (indien sprake is van pijn, misselijkheid en braken) of indien het aanvullende problemen veroorzaakt (galblaas infectie, alvleesklier infectie) dient het geopereerd te worden zonder te kijken naar de factoren als afmeting of verschijning. İndien er een poplien aanwezig is dat niet symptomatisch is maar wel groter dan 1 cm wordt het geopereerd. İndien er een poplien aanwezig is dat niet symptomatisch is en ook niet groter is dan 1 cm wordt toch operatie geadviseerd wanneer het te snel groeit, het solide en breedgedragen is, wanneer er drie of meer poliepen aanwezig zijn en wanneer de patient ouder is dan 50 jaar.

Op basis van deze feiten is een galblaas laparoscopische chirurgie (gesloten )onvermijdelijk. Maar in sommige zeldzame gevallen kan ook een open operatie gedaan worden. (İn een aparte stuk zal ik het hebben over Laparoscopische operaties en de voordelen ervan).

Voor gevallen die hierbuiten vallen (maar de meeste poliepen vallen in deze categorie) is een USG controle tussen de drie en zes maanden voldoende.